Co jsou doménová jména a jak jsou chráněná?

Každý jistě ví, alespoň do určité míry, co je to název domény a jaký je jeho účel. Z technického hlediska je název domény jedinečná adresa, která v uživatelsky přívětivých podmínkách identifikuje konkrétní obsah hostovaný na internetu a poskytuje uživatelům určité „pokyny“, jak takový obsah najít.

Z právního hlediska jsou však názvy domén jakýmsi zvláštním zvířetem. Na rozdíl od ochranných známek, patentů, vzorů a dalších práv duševního vlastnictví neexistuje žádná zvláštní právní kategorie, která by se zabývala pouze názvy domén. V důsledku toho se člověk musí uchýlit ke stávajícím právním kategoriím, aby našel ten, který nejlépe vyhovuje právním otázkám, které jsou často spojovány s názvy domén. Při neexistenci zvláštní regulace pro doménová jména se s nimi často zachází jako s podobnými povinnostmi, které vyplývají ze smlouvy mezi registrátory doménových jmen a jednotlivými žadateli o registraci (dohoda o registraci).

Na základě této smlouvy o registraci má každý žadatel o registraci právo na konkrétní název domény, zatímco registrátor je povinen poskytnout žadateli o registraci přístup k takovému názvu domény. Z toho vyplývá, že při nakládání s doménovými jmény by se na jakékoli podkladové transakce vztahovalo obecné smluvní právo a zvláštní podmínky stanovené v registrační dohodě. Na základě toho by jakýkoli převod nebo zrušení doménového jména bylo spíše převodem povinnosti vyplývající z dohody o registraci nebo úplným zrušením takové smlouvy o registraci.

Jak fungují doménová jména?

Příklad: Adam má v úmyslu zaregistrovat název domény, aby mohl dále rozvíjet své obchodní plány, a chce pod tímto názvem domény vytvořit web. Adam uzavírá registrační smlouvu s jedním z mnoha registrátorů domén (seznam českých registrátorů naleznete na tomto odkazu ) a nyní má výlučné právo používat registrovaný název domény. Adam je omezen pouze podmínkami stanovenými v registrační smlouvě a omezeními, která vyplývají ze zákonů o jurisdikci konkrétního registru doménových jmen.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Registr domén (nezaměňovat s registrátorem domén) je subjekt, který je odpovědný za konkrétní obecná jména domén (ICANN), názvy domén s kódem země (např. EURid pro TLD .eu, CZ-NIC pro .cz TLD nebo SK- NIC pro .sk TLD) nebo takzvané nové generické názvy domén, jako například .name, .online, .beer atd. (Pro tyto nové gTLD existuje značný počet registrů).

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

To znamená, že pokud dojde k jakémukoli problému týkajícímu se názvu domény, který již Adam zaregistroval, bude tento problém vyřešen podle podmínek smlouvy o registraci a podle platného práva konkrétní jurisdikce v závislosti na zeměpisném umístění registru doménových jmen ( např. ICANN> americké právo, EURid> evropské právo, CZ-NIC> české právo, SK-NIC> slovenské právo).